Régi alfabyte.hu Felhasználó: Vendég Belépés

Adatszolgáltatás

2014. január 1-vel módosult a jogszabály (a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), és fel kell tüntetned néhány adatot, amennyiben a weblapodon keresztül üzleti tevékenységet folytatsz.

Az idevonatkozó törvény:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás.

4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:
a) a szolgáltató nevét,
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi a dataival, valamint az engedély számával együtt,
f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,
h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhely szolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.
Egy lehetséges adatlap, példa adatokkal (amit természetesen mindenki a saját adataira cseréljen ki). A 3. pontban megadott adatok helyesek azt akár át is lehet másolni.
Ez csak egy példa a törvényt mindenki maga értelmezze!

Impresszum

1. AZ SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az szolgáltató neve: Valami Betéti Társaság
Az szolgáltató székhelye, telephelye: 1000 Város utca 10.
Az szolgáltató posta címe: 1000 Város utca 10.
Az szolgáltató email címe: info@valami.hu
Az szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 01-01-123456
Az szolgáltató adószáma: 12345678-2-22
Az szolgáltató EU adószáma: HU12345678

2. AZ SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfélszolgálat: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 – 18:00 óráig, pénteken 9:00 – 14:00 óráig
Telefon: +36 1 1234567
Mobiltelefon: +36 20 1234567
e-mail: ugyfelszolgalat@valami.hu

3. A SZOLGÁLTATÓ WEBOLDALÁNAK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA

Tárhely szolgáltató: alfabyte.hu